Agregati tipa VINUM

Agregati tipa VINUM su freonski rashladni uređaji tipa vazduh – voda (glikol) izrađeni u kompaktnoj ili “split” razdvojenoj varijanti. “Split” varijanta agregata VINUM sastoji se od spoljašnje kompresorsko – kondenzatorske jedinice i unutrašnje isparivačke jedinice.

Održavanje potrebne temperature vina u određenim fazama prerade i nege je osnovna predpostavka za postizanje kvaliteta. Vinum su agregati namenjeni hlađenju tečnosti, vode ili propilen glikola, u centralnoj rashladnoj instalaciji za kontrolu fermentacije, odležavanje i stabilizaciju vina.

Rashladni kapacitet je od 9 ÷ 400 kW

Oblast primene
 • Agregati su namenski konstruisani tako da mogu održavati temperaturu rashladne tečnosti u širokom dijapazonu temperature od – 8°C do +20°C. Ovo obezbeđuje univerzalnu primenu tako da se mogu koristiti u istoj centralnoj instalaciji podruma za:

  • Kontrolu temperature rashladne tečnosti (hlađenje ili grejanje) za veoma precizno održavanje zadate temperature u fermentaciji 1°C
  • Održavanje zadate temperature u sudovima za odležavanje vina
  • Klimatizacija – hlađenje prostora podruma
  • Hlađenje vina u protoku preko namenskog izmenjivača toplote
  • Hlađenje na niskim temperaturama do -70°C radi hladne stabilizacije vina u specijalnim toplotno izolovanim sudovima

  Sastavni deo svake centralne instalacije, pored agregata VINUM i adekvatnih namenskih sudova za vino su i:

  • Cirkulaciona ili centrifugalna pumpa
  • Adekvatna armatura za obezbeđivanje stabilnosti rada, kao i toplotno izolovani cevovod
  • Izvršni organi za kontrolu protoka rashladne tečnosti na svakom sudu posebno. Mogu se koristiti i adekvatni elektromagnetni ventili ili elektromotorni zaustavni ili skretni ventil
  • Centralni komandni orman sa adekvatnim mikroprocesorskim regulatorima za svaki sud posebno, ili mali regulacioni boksovi za postavljanje direktno na svaki sud posebno.
Osobine proizvoda
 • Hermetički ili Scroll kompresor
 • Freon R 407C, R404A, R410A, R134
 • Koaksijalni ili pločasti isparivač
 • Vazdušni kondenzator
 • Aksijalni ventilator
 • Rezervoar tečnosti od Inox materijala
 • Cirkulaciona pumpa
 • Mikroprocesorska automatika i kontrola rada

Funkcionalna šema Vinum agregata

Ukratko o nama

“Alfa Klima” je osnovana 1995 godine kao privatno preduzeće specijalizovano za proizvodnju termotehničke opreme iz oblasti klimatizacije, hlađenja i ventilacije.
Kontakt

Tel.: +381 19 730 337
E-mail
: office@alfaclima.co.rs
Podaci za identifikaciju
Poslovno ime: Alfa Klima DOO Knjaževac
Adresa: Spasoja Milkića 32, 19350 Knjaževac
PIB: 100629980
MB: 06642721