Toplotne pumpe vazduh-vazduh

O uređajima

    Toplotne pumpe vazduh-vazduh su namenjene prvenstveno instalacijama ventilacije i klimatizacije sa centralnom pripremom vazduha gde su veliki gubici (dobici) energije.
    Efekat toplotne pumpe obezbeđuje, zavisno od radnih uslova, 2 do 5 puta manji utrošak električne energije od dobijene toplotne energije. Ovo je pogotovu značajno kod ventilacionih instalacija gde priprema svežeg vazduha zahteva veliki utrošak energije koji može biti daleko veći od potrebe za grejanjem (hlađenjem) objekta. Otpadni vazduh je odličan izvor (ponor) toplotne energije.
    Rekuperacijom (regeneracijom) otpadne toplote toplotnim pumpama, odnosno transformacijom energije otpadnog vazduha ventilacionih sistema na svež vazduh, ostvaruje se tri do pet puta manji utrošak energije u odnosu na direktno zagrevanje što omogućuje postizanje visokog učinka, odnosno uštedu energije i brzu ispativost investicije.
    Izrađuju se u kompaktnoj (monoblok) i split varijanti.

Izrađuju se kao

 • Lokalni klimatizeri u kompaktnoj ili razdvojenoj “split” varijanti. Zavisno od namene lokalni klimatizeri mogu se agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.
 • Klima ormani i kanalski klima ormani i kanalski klima uređaji, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj “split” varijanti, koji se mogu agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.
 • Agregati koji su sastavni deo kanalskih sistema za razvod vazduha, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj “split” varijanti sa isparivačem (kondenzatorom) ugrađenim u istrujnoj jedinici ili klima komori.
 • Rekuperativni (regenerativni) agregati za korišćenje otpadne toplote centralnih ventilacionih i drugih sistema
 • Industrijski agregati za održavanje tehnoloških procesa, kondenzacione sušare i dr.

Osobine proizvoda

 • Centrifugalni bešumni ventilatori za ubacivanje – izbacivanje vazduha
 • Hermetik scroll kompresori
 • Rashladni fluid R407C, R410A i R134A
 • Visokoučinski lamelni, vazdušni, isparivači i kondenzatori
 • Potpuna zaštita freonskog ciklusa
 • Potpuna zaštita agregata od eksternih uticaja
 • Elektronska mikroprocesorska kontrola rada
 • Filtracija svežeg vazduha
 • Nizak nivo buke
 •  

Rekuperacija otpadne vode

 • Rekuperacija otpadne energije namenskim toplotnim pumpama

  Namenske toplotne pumpe namenjene ventilacionim sistemima koriste toplotnu energiju otpadnog vazduha vazduha za svoj pogon i transformišu energiju na svež vazduh. Time se vraća veliki deo odbačene energije uz mali utrošak električne energije, što ove agregate čine brzo isplativim i veoma ekonomičnim.

  Mogu se koristiti u svim instalacijama koje rade sa većim procentom svežeg vazduha.

Klima ormani

Model AK KO VV/S506480100125160
RASHLADNI KAPACITET
Režim: 27/19 (°C)
Temp. okoline: 7 (°C)
kW13,417,121,225,533,241,7
RASHLADNI KAPACITET
Temp. okoline: 7 (°C)
kW13,017,021,024,832,841,2
Apsorbovana snagakW4,26,07,28,212,013,1
Nominalni kapacitet - 150 kPam3/h260034004200500066008000
Dimenzije klima ormana (AxBxH)mm750x450x17501350x500x1750
Dimenzije spoljašnje jedinice (AxBxH)mm850x850x800

Rekuperacija otpadne energije namenskim toplotnim pumpama

Model AK TPK (RAK) VV/S506480100125160200250320480576640
RASHLADNI KAPACITET
Režim: 27/19 (°C)
Temperatura okoline: 7 (°C)
kW13,417,121,225,533,241,751,066,483,5125150167
GREJNI KAPACITET
Temperatura okoline: 32 (°C)
kW13,017,021,024,832,841,249,765,682,4124148168
Apsorbovana snagakW4,26,07,28,212,013,1162126404759
Dimenzije kanalske jedinice (AxBxH)mmDimenzije zavisno od zahteva i parametara vazduha
Dimenzije spoljašnje jedinicemm900x1050x900900x1150x900900x1850x13003150x1000x15003250x1000x2100