Kondenzacioni odvlaživači vazduha

    Višenamenski prostorijski kondenzacioni odvlaživači vazduha su kompaktni uređaji namenjeni za izvlačenje vlage iz vazduha i održavanje zadate relativne vlažnosti u prostoru. Pogon je na principu toplotne pumpe. Strujanjem vazduha kroz odvlaživač vlaga se kondenzuje na hladnoj površini isparivača oslobađajući latnentnu energiju, koja se u kondenzatoru transformiše na viši nivoi vraća osušenom vazduhu. Transformaciju energije obezbeđuje efikasni rotacioni kompresor.
    Količina izdvojene vlage zavisna je od temperature vazduha u prostoriji i procenta relativne vlažnosti. Provetravanje se smanjuje i svodi samo na potrebno dovođenje svežeg vazduha, zavisno od namene objekta. Ovim se minimalizuju troškovi energije i svode samo na rad agregata.
    Odvlaživači tipa AK SP su savremeni, kompaktni uređaji malih dimenzija i namenjeni su za korišćenje u temperaturnom opsegu od 18°C do 25°C
    Odvlaživači vazduha tipa AK SB su savremeni, kompaktni uređaji malih dimenzija i namenjeni su za korišćenje u vlažnim sredinama (zatvoreni bazeni za kupanje) u temperaturnom opsegu od 25°C do 32 °C.

Oblast primene

  • U zatvorenim bazenima za kupanje, većim kupatilima, postrojenjima za hidromasažu i dr. sprečava kondenzaciju (znojenje) na hladnijm površinama. Ovim se sprečava stvaranje buđi i neprijatnog vazduha i dr.
  • U perionicama različitih namena
  • U malim industrijskim pogonima, mlekarama, mini pivarama i drugim prostorima koji imaju problema sa povećanom vlagom
  • U tehnološkim prostorijama koje, po nameni, imaju visok procenat relativne vlažnosti koja utiče na funkionalnost postavljene opreme (pumpne stanice, podstanice, i dr…)
  • U namenskim magacinama i objektima sa robom osetljivom na veće prisustvo vlage
  • U građevinarstvu, kao mobilni uređaj za brzo sušenje zidova.
Ukratko o nama

“Alfa Klima” je osnovana 1995 godine kao privatno preduzeće specijalizovano za proizvodnju termotehničke opreme iz oblasti klimatizacije, hlađenja i ventilacije.
Kontakt

Tel.: +381 19 730 337
E-mail
: office@alfaclima.co.rs
Podaci za identifikaciju
Poslovno ime: Alfa Klima DOO Knjaževac
Adresa: Spasoja Milkića 32, 19350 Knjaževac
PIB: 100629980
MB: 06642721