Vinski podrumi

VINUM agregati

Agregati tipa VINUM

Agregati tipa VINUM su freonski rashladni uređaji tipa vazduh – voda (glikol) izrađeni u kompaktnoj ili “split” razdvojenoj varijanti. “Split” varijanta agregata VINUM sastoji se od spoljašnje kompresorsko – kondenzatorske jedinice i unutrašnje isparivačke jedinice.

Održavanje potrebne temperature vina u određenim fazama prerade i nege je osnovna predpostavka za postizanje kvaliteta. Vinum su agregati namenjeni hlađenju tečnosti, vode ili propilen glikola, u centralnoj rashladnoj instalaciji za kontrolu fermentacije, odležavanje i stabilizaciju vina.

Rashladni kapacitet je od 9 ÷ 400 kW

Oblast primene
 • Agregati su namenski konstruisani tako da mogu održavati temperaturu rashladne tečnosti u širokom dijapazonu temperature od – 8°C do +20°C. Ovo obezbeđuje univerzalnu primenu tako da se mogu koristiti u istoj centralnoj instalaciji podruma za:

  • Kontrolu temperature rashladne tečnosti (hlađenje ili grejanje) za veoma precizno održavanje zadate temperature u fermentaciji 1°C
  • Održavanje zadate temperature u sudovima za odležavanje vina
  • Klimatizacija – hlađenje prostora podruma
  • Hlađenje vina u protoku preko namenskog izmenjivača toplote
  • Hlađenje na niskim temperaturama do -70°C radi hladne stabilizacije vina u specijalnim toplotno izolovanim sudovima

  Sastavni deo svake centralne instalacije, pored agregata VINUM i adekvatnih namenskih sudova za vino su i:

  • Cirkulaciona ili centrifugalna pumpa
  • Adekvatna armatura za obezbeđivanje stabilnosti rada, kao i toplotno izolovani cevovod
  • Izvršni organi za kontrolu protoka rashladne tečnosti na svakom sudu posebno. Mogu se koristiti i adekvatni elektromagnetni ventili ili elektromotorni zaustavni ili skretni ventil
  • Centralni komandni orman sa adekvatnim mikroprocesorskim regulatorima za svaki sud posebno, ili mali regulacioni boksovi za postavljanje direktno na svaki sud posebno.
Osobine proizvoda
 • Hermetički ili Scroll kompresor
 • Freon R 407C, R404A, R410A, R134
 • Koaksijalni ili pločasti isparivač
 • Vazdušni kondenzator
 • Aksijalni ventilator
 • Rezervoar tečnosti od Inox materijala
 • Cirkulaciona pumpa
 • Mikroprocesorska automatika i kontrola rada
Vinum agregat

PARKO agregati

Agregati tipa PARKO
 • Pranje buradi, cisterni i svih sudova za vino,
 • Sterilizaciju sudova,
 • Vinovanje novih buradi i pripremanje za upotrebu,
 • Zagrevanje vina (rakija) u izmenjivačima toplote,
 • Brzo zagrevanje vode direktnim ubacivanjem vodene pare
Rukovanje
 • Korišćenje je jednostavno. Dovoljno je agregat priključiti fleksibilnim crevom za vodovodnu mrežu i elektro napajanje i dovesti u blizinu mesta za rad.. Za desetak minuta na raspolaganju će biti dovoljna količina vodene pare za upotrebu. Parovodno crevo se jednostavno ubaci u sud, ili namakne na priključak, ventil ili dr. Bitno je da se obrati pažnja da se ne stvori nadpritisak veći od 0,5 – 1 (bar) koji može oštetiti sud ili agregat.
Tehničke karakteristike
 • Produkcija pare: 8,5 kg/h
 • Radni pritisak: 0 – 0,5 bar
 • Maks. pritisak 2,5 bar
 • Električni grejač: 6 kW
 • Napon: 380 V; 3 faze, 50 Hz
 • Struja: 10 A
 • Sadržaj vode: 4 lit
Agregat Parko
Agregat Parko
Agregat Parko

Pekarska industrija

VIR agregati

Hlađenje sanitarne vode VIR agregat

Rashladni agregati tipa AK VIR/ SB su projektovani za hlađenje pitke sanitarne vode iz vodovodne mreže ili arterskih bunara za potrošače koji zahtevaju konstantnu temperaturu vode, a imaju ravnomernu ili neravnomernu potrošnju. Da bi se obezbedila zahtevana količina vode konstantne temperature agregati su opremljeni akumulatorom vode određene zapremine i adekvatnom pratećom armaturom koja je sastavni deo uređaja.

VIR rashladni agregati se izrađuju u kompaktnoj ili split – razdvojenoj varijanti.

Split varijanta podrazumeva dva dela agrergata povezanih „freonskom“ vezom. U unutrašnjoj jedinici je agregatiran hidraulični modul sa akumulatorom vode, automatika i, opciono kompresor, dok je spoljašnja jedinica kondenzatorski deo. Ovakva koncepcija omogućuje bezbedan i siguran pogon u zimskom periodu jer nema opasnosti od zamrzavanja vode u periodima ekstremno niskih spoljašnjih temperatura vazduha.

Uređaji su namenjeni za rad u svim vremenskim uslovima, odnosno rashladni ciklus se ne remeti u zimskom periodu i kod niskih spoljašnjih temperatura vazduha.

VIR/SB rashladni uređaji su agregati izrađeni tehnologijom za toplotne pumpe gde je postignuta visoka efikasnost u malim dimenzijama. Dimenzionisanje, pripadajuća oprema i koncepcija agregata određuje se prema tehnološkom zahtevu. Industrijska varijanta obezbeđuje stabilan pogon i zaštitu od anomalija i slučajnih greški radnika.

Osobine proizvoda
 • Hermetički i scroll kompresori
 • Industrijaska armatura freonske instalacije
 • Svi delovi agregata koji su u kontaktu sa vodom izrađeni su od adekvatnog nerđajućeg materijala – inox čelika.
 • Akumulator vode izrađen od adekvatnog nerđajućeg- inox materija.
 • Interna cirkulaciona pumpa
 • Mikroprocesorska kontrola
 • Toplotna i zvučna izolacija
Oblast primene
 • U prehrambenoj i pekarskoj industriji
 • Za pripremu hladne vode u manjim mlekarama,
 • Za hlađenje vode većih potrošača, hotela i dr.
VIR
AK VIR2503004506007001000
Snaga Hlađenja
Temperatura spoljašnjeg vazduha 30°C
Ulazna / izlazna temperatura vode 16/6°C
kW3,64,25,57,619,113,9
Normalna snagakW1,51,82,43,13,64,9
Normalni protok vodel/h3003504506408501100
Isparivač
Dužina x širina (A x B)mm800x290900x290955x3501050x3501100x4001200x400
Visina (H)mm70070085090015001500